dodavatel vázacích prostředků a zdvihací techniky

.

Služby a školení

Námi nabízené školení: 
Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti práce
Školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou (základní až průmyslový lezec)
Námi nabízené služby: 
Školení
Revizní činnost - periodické i mimořádné prohlídky, magnetická defektoskopie, zátěžová skouška
Vyhledávání rizik
Odborné konzultace
Tvorba technologických postupů
Návrhy na umístění záchytných systémů
Lisování, válcování ocelových i nerezových lan
Výroba řetězových, lanových i textilních závěsů
Revize a opravy vázací a manipulační techniky

Námi nabízené služby v oblasti poradenství, školitelské činnosti, revizních činností, vyhledávaní rizik dle ZP a servisu jsou prováděny výhradně našimi odbornými zaměstnanci.
Klademe velký důraz na to, aby kvalifikace a odborná způsobilost našich zaměstnanců byla vždy na nejvyšší úrovni.
Za tímto účelem jsou zaměstnanci pravidelně proškolováni u výrobců zastupovaných značek a průběžně si zvyšují kvalifikaci v oblasti zdvihacích zařízení a BOZP.


1