dodavatel vázacích prostředků a zdvihací techniky

.

Druhy vazáků z ocelových lan

Kategorie: 

Vázací ocelové vazáky vyhovují ČSN ISO 7531. Při použití lana s nalisovanou objímkou je nutno dodržovat v plném rozsahu ČSN ISO 8792. V případě použití vícepramenného lana při úhlu rozevření 90° - 120° se nosnost lana snižuje na hodnoty uvedené v ČSN ISO 7521.

Lanové závěsy

1