dodavatel vázacích prostředků a zdvihací techniky

.

Nabízíte ještě jiné služby z oblasti bezpečnosti práce?

Ano, jsme schopni vám nabídnout služby v oblasti prevence rizik dle zákoníku práce § 102– spočívající ve vyhledávání rizik, hodnocení rizik a minimalizaci rizik.


1